0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Excel Academy

lukakobescak

Pregled tečaja

Microsoft Excel alat je broj jedan u mnogim poslovima današnjice te je njegovo poznavanje neophodna vještina koju budući poslodavci traže na testiranjima za posao.
Pomaže nam pri unosu, organizaciji, obradi i ispisu podataka koji su prikazani tablično.
Odličan je analitički alat za poslovanje jer se proračunske tablice često koriste za pohranu financijskih podataka. Mogućnosti korištenja Excela su brojne i mnoštvo organizacija ga koristi za poslovno planiranje, evidenciju kupaca, čuvanje podataka o klijentima, upravljanje proračunom, analizu prodaje i slično.

Zašto upisati Excel Academy?

Excel Akademija kvalitetan je način kako da usvojite novo znanje ili usavršite postojeće.
Naša predavanja sastoje se od teorijskog i praktičnog dijela (zadatci i testovi) čime obuhvaćamo sve ono što je potrebno kako bi kompletno usvojili znanje za razumijevanje Excela i naučili se njime svakodnevno koristiti u praksi.

Radimo u malim grupama radi mogućnosti individualnog pristupa svakom polazniku što rezultira boljim učenjem i kvalitetnijim nastavnim procesom, koristeći najmoderniju opremu i pametnu ploču koja dokazano povećava angažman i uspjeh korisnika te pretvara suhoparne prezentacije u interaktivne događaje.

Akademija objašnjava sve osnovne i napredne funkcionalnosti programa Excel na jednostavan, praktičan i zanimljiv način.

Pored kvalitetnih i stručnih teorijskih i praktičnih predavanja, svaki polaznik dobiva knjigu ”Excel u poslovanju” autora Luke Kobeščaka koji je ujedno predavač naše Akademije. Knjiga sadrži 216 stranica detaljno objašnjenih mogućnosti Excela i 248 ilustracija postupaka koji uvelike olakšavaju učenje na praktičan i inovativan način. Knjiga je napisana s ciljem da Vam pomogne u daljem usavršavanju Excela i kao nastavni materijal tijekom pohađanja naše Akademije.

Sadržaj Excel Academy:
Prenošenje oblikovanja – format painter
Orijentacija teksta u ćeliji
Brzi unos podataka
Kreiranje tablice s filterom
Filtriranje podataka
Ubacivanje redova i stupaca
Formatiranje ćelije
Pronalazak više riječi i zamjena istih
Ubacivane slika
Ubacivanje dijagrama
Kreiranje grafikona
Zamrzavanje stupaca ili redaka
Rad na više paralelnih dokumenata
Funkcije: SUM (koristimo kada želimo dobiti zbroj iz nekog određenog raspona), MIN (služi kako bismo pronašli minimalnu vrijednost unutar raspona), MAX (kako bi pronašli najveću vrijednost unutar raspona.), AVERAGE (za izračunavanje prosjeka iz nekog određenog raspona.), COUNT (kada želimo prebrojati koliko podataka imamo u određenom rasponu.), CONCATENATE (koristimo kada želimo spojiti tekst iz više različitih ćelija u jednu, npr. spojiti dan, mjesec, datum u jednoj ćeliji.), SUMIF (da bi zbrojili vrijednosti u rasponu koje ispunjavaju navedene kriterije), COUNT IF (služi kako bismo mogli prebrojati određene vrijednosti koliko ih imamo u nekom rasponu s obzirom na nekakav određeni kriterij), AVERAGEIF (kada želimo izračunati prosjek pojedinih vrijednosti uz neki određeni uvjet.), TODAY (da nam se automatski svaki dan promijeni datum na današnji datum), DAYS (za izračun broja preostalih dana).
Izračun postotka – izračun postotaka po artiklu, mjesecu, kvartalu..
Relativno i apsolutno adresiranje
Funkcije: IF (koristimo kada imamo određeni uvjet gdje želimo uspoređivati dvije vrijednosti. Vraća jednu vrijednost ako uvjet koji navedete vrednuje kao TRUE i drugu vrijednost ako ga vrednuje kao FALSE), LEFT (koristimo kada želimo s lijeve strane izvući određeni broj znakova, npr. kada želimo iz IBAN-a izvući određeni broj znamenki kako bismo mogli provjeriti u kojoj je banci određeno poduzeće), RIGTH (kada želimo s desne strane izvući određeni broj znakova, npr. kada želimo iz šifre izvući određeni broj znamenki na kraju kojih se označava broj prodajnog mjesta), MID (koristimo kada želimo iz određenog teksta iz sredine izvući određeni broj znakova.), LOWER (funkcija pretvaranja velikih u mala slova), UPPER (pretvaranje mali u velika slova).
Funkcije: VLOOKUP (funkcija pretraživanja određene riječi po stupcima), HLOOKUP (pretraživanje određene riječi po redovima), INDEX (pomoću nje možemo točno izvući određeni podatak iz nekog raspona), MATCH (funkcija koja traži određenu stavku u rasponu ćelija raspon, a zatim prikazuje relativni položaj te stavke u rasponu), LARGE (služi kako bismo mogli poredati neke vrijednosti od najvećeg do najmanjeg broja ili možemo odabrati koju točno vrijednost želimo vidjeti), SMALL (kako bismo mogli poredati neke vrijednosti od najmanjeg do najvećeg broja ili možemo odabrati koju točno vrijednost želimo vidjeti).
Funkcija PMT – tekstualne funkcije
Funkcije datuma i vremena – DATE, DATEDIF, DATEVALUE, DAY, DAYS, DAYS360, EDATE, EOMONT, HOUR, ESOWEEKNUM, MINUTE, MONTH, NETWORDAYS, NETWORKDAYS.INTL, NOW, SECOND, TIME, TIMEVALUE, TODAY, WEEKDAY, WEEKNUM, WORDAY, WORDAY, YEAR, YEARFRAC.
Logičke funkcije – IF, AND, OR
Definiranje raspona
Ugniježdeni VLOOKUP
Ugniježdeni IF
Uvjetne funkcije
Kreiranje alarma uz određeni uvjet
Pivot tablice – služe za organizaciju (grupiranje) podataka prema određenim kriterijima odnosno uvjetima. U pivot tablicama podatke možete filtrirati, sortirati, prebrojavati i zbrajati, odnosno u vrlo kratkom vremenu dobiti pregledniji pogled na podatke.
Pivot grafikoni – pomoću kojih možemo grafički prikazati vrijednosti koje prethodno filtriramo.
Stavljanje slika u komentare
Opcija Flash Fill
Kreirane liste i popisa
Zaokruživanje vrijednosti koje nisu u rasponu
Konsolidacija višestrukih tablica
Kreirane What If analize
Kreiranje scenarija
Predviđanje i prikaz vrijednosti
Grupiranje višestrukih podataka
Višestruko filtriranje podataka
Osnovne makronaredbe
Zamrzavanje određenog dijela ekrana
Rad na više dokumenata
Kreiranje vlastitih pravila
”Linkanje” određenih sheet-ova ili stranica
Napredno kreiranje grafikona
Ostali segmenti koje koristite u poslovanju
Praktični zadaci koji se pojavljuju na testiranjima za posao

Knjiga "Excel u poslovanju"

excel knjiga
Predavač Luka Kobeščak
Lokacija Vinogradska cesta 4 Zagreb, Croatia
Cijena 3.000,00 Kn
Trajanje 30 sati
Excel Akademija vikendima 24 sata 3.000,00 Kn