0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Luka Kobeščak Academy za djecu

lukakobescak

Pregled tečaja

Svaki roditelj želi da njegovo dijete odraste u uspješnu i ispunjenu osobu.
Djeca jednake kronološke dobi mogu se jako razlikovati po svojim razvojnim mogućnostima i kompetencijama, a te razlike svakako treba uvažavati.

Kao za bilo koju drugu važnu aktivnost, za učenje je također potrebna priprema.
Mi Vas želimo uputiti u najvažnijih 3 elemenata uspješnosti za djecu koji će Vašem djetetu olakšati daljnji razvoju i time mu pružiti bolju i sigurniju budućnost.
Stručnjaci za učenje i pamćenje kažu kako često nema potrebe da učimo više nego da moramo učiti pametnije što je zapravo ono što želimo postići ovom Akademijom.

Elemente smo podijelili u 3 segmenata koji obuhvaćaju:

1.  Komunikacija, izražavanje, motivacija i disciplina
2.  Sigurnost na internetu i društvenim mrežama
3. Upravljanje novcem.

Komunikacija, izražavanje, motivacija i disciplina
Komunikacija i izražavanje jedni su od najvažnijih faktora koji mogu odlučivati o uspješnosti Vašeg djeteta prilikom njegova školovanja. Danas mnogo češće susrećemo djecu koja na pitanja odgovaraju ponavljanjem tuđih ideja ili naučenih odgovora jer rijetko imaju priliku i potrebu zaista razmisliti i zauzeti stav. Mi želimo uputiti Vaše dijete kako da se u ranijoj dobi nauči samostalno, a ujedno i kvalitetno izražavati i komunicirati na prikladan i koristan način. Prakticiranjem kvalitetne komunikacije i izražavanja pripremamo dijete kako da se suoči sa onim situacijama na koje nije bilo prethodno pripremljeno jer prakticiranjem istih razvija svoju snalažljivost koja mu pomaže prilikom rješavanje određenih situacija ili problema. Naš cilj je poboljšati njegove komunikacijske vještine i načine izražavanja kako bi ga pripremili na nadolazeće situacije tokom njegova odrastanja i daljnjeg obrazovanja i time mu olakšali ono što skoro svakome prilikom školovanja ili svakodnevnog života predstavlja problem.

Važno je naučiti djecu radnim navikama kako bi uhvatili korak sa današnjim životom i onime što ih u životu čeka. Motivacija i disciplina važni su faktori koji odlučuju o uspješnosti djeteta i krajnjeg rezultata prilikom izvršavanja njegovih obaveza. Da bi dijete bilo što uspješno radilo, za to mora biti motivirano i ustrajno kako ne bi izbjegavalo svoje odgovornosti. Naš cilj je pomoći Vašem djetetu da shvati kako ni uspjeh ni neuspjeh nisu apsolutni, te da nitko nije stalno uspješan ni stalno neuspješan. Želimo ga motivirati da se trudi bez obzira kakav rezultat u počecima postizao i objasniti mu kako su pogreške i neuspjesi prilika za učenje, a ne razlog za odustajanje. Želimo mu stvoriti navike koje bi mu olakšale školovanje i svakodnevne obveze koje ga očekuju. Disciplina uvelike pridonosi izvršenju radnih navika jer uči dijete kako da se organizira i riješi svoje obaveze. Stručnim i kvalitetnim motiviranjem želimo ohrabriti Vaše dijete i pomoći mu da stekne samopouzdanje kako bi bio ustrajan i slijedio svoje ciljeve. S ovakvim stavom stvaraju se preduvjeti da dijete stekne vještine i sposobnosti da vodi neovisan, ispunjen i poticajan život.

Sigurnost na internetu i društvenim mrežama
Sigurnost djece na internetu iznimno je bitno pitanje za svakog roditelja.
Odrastanje današnjih generacija praktički je nezamislivo bez virtualnog svijeta, no upravo tu vrebaju opasnosti iz svakoga kuta. Roditelji u većini slučajeva nisu ni svjesni što sve djeca rade online zbog čega je nužno podići razinu svijesti o sigurnosti djece na internetu.
Zabraniti djeci pristup tehnologiji nije od velike pomoći međutim, važno je od najranije dobi stvarati odgovorne stavove o korištenju. Osnova djetetove sigurnosti je njegovo upućivanje u korištenje interneta na siguran i odgovoran način, pri čemu dijete treba poticati i podržavati u građenju odgovornog stava prema korištenju interneta.

Sigurnost na internetu i društvenim mrežama kao predavanje, obuhvaća cjelokupan pristup edukaciji, prezentaciji i upoznavanju s mogućnostima i problemima koje internet i društvene mreže nude.
Polazimo od tema kao što su: što je internet i kako ga koristiti, planiranje i organizacija vremena koje dijete provodi na internetu, kako prepoznati moguće opasnosti i adekvatno se zaštiti, što ne bi smjeli stavljati na društvene mreže i kako se na njima ponašati te mnoge druge čime nastojimo djecu kvalitetno osvijestiti o pozitivnim načinima korištenja interneta.

Želimo da djeca kroz stručna i kvalitetna pravila, savjete i preporuke pored svih prednosti koje donosi internet, dobivaju i informacije o potencijalnim opasnostima u digitalnom svijetu.
Cilj nam je povećati sigurnost djece na internetu i društvenim mrežama te ih osvijestiti na što pametnije i sigurnije korištenje istih.


Upravljanje novcem
Poticanje i razvijanje navika na štednju i svijesti o odgovornom raspolaganju novcem najbolje je započeti što ranije jer će dijete time usvojiti odgovorno ponašanje i navike koje će mu pomoći u donošenju financijskih odluka u budućnosti. Na početku je djeci najvažnije pomoći da shvate vrijednost novca i osnove planiranja potrošnje, tako da naučene vještine mogu koristiti kad odrastu. Djeca koja izrastu u odgovorne odrasle osobe obično su u svojim mlađim godinama imali smjernice koje su im u tome pomogle.
Naš cilj je na kvalitetan i stručan način upoznati Vaše dijete s pojmovima kao što su: novac općenito, kako upravljati novcem, kako štediti, kako pametno trošiti i mnogim drugim prikladnim pojmovima prilagođenim djetetovoj dobi kako bi doprinijeli njegovom boljem razumijevanju novca. Samim time djete neće dobiti samo širu sliku pojma kao što je novac, već će poznavanjem i pravilnim baratenjem istih izrasti u odgovornu odraslu osobu koja se zna brinuti za sebe i djelovati u zajednici u kojoj živi.

Želja nam je ukazati načine kojima bi uvelike pomogli svome djetetu prilikom njegova odrastanja, daljnjeg školovanja i svakodnevnog života.
Osim što želimo pomoći djetetu kako da usvoji određene vještine, naša vizija je ujedno i pomoći kako da pronađe svoj način rješavanja određenih situacija i stekne samopouzdanje čime se svakodnevno povećavaju njegove mogućnosti da postigne ono što želi.
Želimo ga motivirati, uputiti u vještine učenja i izvršavanja obveza te ga naučiti kvalitetnim i jednostavnim načinima kojima bi pridonio svom daljnjem školovanju i razvoju općenito.

Pružite svom djetetu stručnu i kvalitetnu pomoć prilikom njegova školovanja, potaknite njegov potencijal i osigurajte mu veće šanse za uspjeh. Time neće samo Vaše dijete biti sretno i zadovoljno nego i Vi sami.

Predavač Luka Kobeščak
Lokacija Vinogradska cesta 4 Zagreb, Croatia