0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

Motivacija i disciplina

lukakobescak

Pregled tečaja

Motivacija i disciplina

Postavljanje ciljeva – Vrlo je važno od početka postaviti samom sebi neki cilj. Postavljanje ciljeva pomaže djeci da definiraju ono što je važno te da prepoznaju područja u koja trebaju uložiti dodatan trud. Daje im smjernice za djelovanje, a njihovo ostvarenje osjećaj postignuća. Pravilno postavljeni ciljevi mogu poslužiti kao izuzetno snažni motivatori ponašanja, a postavljanje krajnjeg cilja i da sve podredimo njemu, predstavlja ključ uspjeha.

Ne postoji ja to ne mogu! –  Koju god misao potaknuli o sebi, ona će taj će smjer poprimiti. Tako je i s djecom. Djecu treba usmjeravati da razmišljaju kako mogu ostvariti sve što naume i ako ne uspiju u tome, dati im do znanja da to nije do njihove nesposobnosti nego stvar određenih okolnosti. Time dijete gradi samopouzdanje i mijenja pristup prema negativnim situacijama.

Unutarnja motivacija – U postizanju školskog uspjeha djecu često koči nedostatak motivacije, a ne nedostatak sposobnosti. Najefikasnija motivacija za obavljanje bilo koje radnje je ona koja dolazi iznutra. Dijete treba motivirati da svaki zadatak izvrši najbolje što može. Visoka motiviranost vodi do dobrih rezultata u učenju i životu općenito, a dobri rezultati još jače osnažuju njegovu motivaciju.

Disciplina – Disciplina je učenje i usmjeravanje djece. Svrha discipliniranja djece je da dijete samo nauči kontrolirati svoje ponašanje. Odgovorni postupci i disciplina u ranoj dobi povećava šansu za uspjeh u kasnijoj dobi. Kod djece je cilj postepeno postići samodisciplinu koja će im biti vodič kroz svijet.

Planiranje vremena – Organizirano vrijeme pomaže u razvijanju navika učenja, a na taj način stvara se određena rutina. Umjerena doza rutine stvara određenu sigurnost, što je naročito važno djeci i mladima. Vrijeme je vrlo bitan čimbenik za ostvarene uspjeha. Naš moto je: ”Radi dok tvoja konkurencija odmara”.

Fokus – Najvažnije je prepoznati i fokusirati se na ono u čemu je dijete dobro i potruditi se da u tome bude još bolje. Da bi održali fokus na onome što je važno, nužno je stalno prisjećati se na prioritete i ono što je bitno u životu. Ukoliko se dijete fokusira na bitno, to mu prelazi u strast, garantira uspjeh i olakšava ispunjenje njegovih školskih i svakodnevnih obaveza.

Radne navike – Važno je naučiti djecu radnim navikama kako bi uhvatili korak sa današnjim životom i onime što ih u životu čeka. Što dijete ranije usvoji radne navike, to je veća vjerojatnost da će ih zadržati i nastaviti razvijati tokom života. Djeca će razviti radne navike ukoliko su uvjerena da je rad nešto pozitivno i da se isplati.

Samostalno rješavanje problema – Kada dijete samo uspije nešto učiniti, osjeća se vrijedno i uspješno, a zbog povjerenja koje mu roditelj pokaže pustivši ga da bude samostalno, osjećat će se voljeno i prihvaćeno, bez obzira na postignuti uspjeh. Kroz samostalno rješavanje problema djeca grade samopouzdanje i postaju sigurniji u sebe što stvara preduvjet da vodi neovisan, ispunjen i poticajan život.

Savladati tremu – Tremu treba razumjeti i znati se s njom se nositi, a ne pokušavati je silom spriječiti. Trema može biti pozitivna stvar ukoliko se pojavljuje u manjim dozama jer motivira djecu na rad ali pretjerana trema često zna izolirati pojedino dijete iz društva i umanjiti njihove školske rezultate. Razvijanjem komunikacijskih vještina i stjecanjem samopouzdanja, dijete se lakše nosi sa svakodnevnim situacijama i time doprinosi svom rezultatu.

Motiviranje za učenje  – Najvažniji motiv za rad u školi i u životu jest zadovoljstvo u radu, rezultatu i znanju o vrijednosti koju taj rezultat ima. Ukoliko je dijete motivirano prilikom učenja i izvršavanja svojih obaveza, stvara ambiciozan i pozitivan pristup prema radu što olakšava izvršenje njegovih svakodnevnih školskih i životnih zadataka.

Odabrati kvalitetnu okolinu –  Ponašanje djeteta ovisno je o utjecaju okoline, pa je upravo okolina presudna kod njihovog razvoja, napretka i pogleda na svijet. Odabirom loše okoline smanjuju se motivacija, rezultati u školi i izvršavanje općenitih životnih obaveza djeteta. No, ukoliko je dijete motivirano, uporno i ima samopouzdanja te drugačiji pogled na obaveze i sam život, birat će i zdraviju okolinu koja će odgovarati njegovom načinu života.

Poštovanje drugih
–  Poštovanje je jedna od osnovnih stvari koje možete dati drugom ljudskom biću. Ne košta ništa, a pruža mnogo. Vrlo je važno naučiti djecu poštovati druge ljude i razviti im svijest o tome. Poštovanje i pažljivost djeteta prema drugima je nešto što ljudi vide i cijene i samim time mu se svakodnevno pruža mnoštvo novih mogućnosti i pozitivnih kontakata u budućnosti.

Biti primjer drugima – Radom, upornošću i pozitivnim stavom dijete može biti primjer drugima. To je posebna stvar koja djeluje obostrano jer motivira druge da više rade na sebi, a i samo dijete koje je primjer ostalima bit će motivirano i uporno u daljnjem životu jer će uvidjeti da su se njegov trud i rad isplatili.

Prihvatiti kritiku – Iznimno bitna stvar je naučiti dijete kako da prihvati kritiku. Kritika ne mora biti razlog odustajanja i gubitka samopouzdanja već ona može predstaviti jedno novo iskustvo i dati nove smjernice kako se poboljšati ili što promijeniti. Ukoliko dijete usvoji drugačiji pristup kritikama i sagleda mogućnost da one mogu biti njegova motivacija za napredak, lakše će se nositi sa školskim i životnim situacijama.

Biti pozitivan – U današnje vrijeme, gdje ima puno negative, poseban je osjećaj istaknuti se pozitivnim razmišljanjem i pristupom na život. Negativno razmišljanje djeteta otkriva nedostatak samopouzdanja i vjere u sebe i druge, a to brzo vodi do nedostatka motivacije, ogorčenosti i depresije. Pozitivno pak razmišljanje pokazuje puno više od samo riječi koje zvuče dobro jer čine da se tako dijete i osjeća. Ono otkriva odlučnost, želju za uspjehom, samopouzdanje, povjerenje u sebe i druge.

Snovi i mašta– Maštanjem i sanjarenjem potiče se i uvježbava kreativnost, a njome se stvaraju nove ideje, novih koncepti i rješenja. Djecu treba ohrabrivati i motivirati da uvijek maštaju i sanjaju, da idu za svojim snovima, da žele, planiraju i ne odustaju ni po koju cijenu jer nikada ne mogu znati što će im se dogoditi. Istina je da svoje snove ne ostvare samo dvije vrste ljudi: oni koji nikada ne krenu i oni koji prerano odustanu.

Kreni dalje kad je teško – Djeca prilikom svog odrastanja mogu naići na brojne prepreke, neuspjehe i teške situacije zbog kojih mogu odustati od svog cilja ili izgubiti motivaciju. Usvojiti im stav kako su svi su jednom doživjeli neuspjeh, a samo hrabri i uporni iz njega izašli još snažniji, može učiniti čuda za njihovo odrastanje i pogled na život.

Svaki dan je jedinstven – Svaki dan je jedinstvena prilika i ukoliko tako razmišljamo, možemo ga iskoristiti najbolje što možemo. Ako dijete svaki dan gleda kao novu priliku da učini nešto dobro za sebe ili druge i kvalitetno ga ispuni, na kraju tog dana osjećat će se ostvareno jer će imati osjećaj da stvari u životu drži pod kontrolom, što znači puno.

Kad si zdrav, imaš sve – Zdravlje je najvrijednije čovjekovo bogatstvo i ponekad nismo ni svjesni koliko smo bogati i sretni dok isto ne izgubimo. Zdrav čovjek može učiniti sve. Ukoliko dijete cijeni ono što ima, počevši od zdravlja te nauči razlikovati ono što je bitno, a što prolazno u životu, promijeniti će svoj način gledanja na svijet, lakše će se nositi s određenim situacijama i znati će zrelije djelovati u skladu s njima.

Šah kao način života – Šah je najbolji sport za vježbanje najvažnijeg organa u našem tijelu – mozga. Jedan mali gubitak koncentracije i odjednom dobra pozicija pretvara se u izgubljenu. Zbog toga neki uspoređuju šah sa životom. Učenjem tehnikama šaha dijete razvija dobru strategiju, logičko rješavanje problema, procjenu i pripremu te ljudske vještine kao što su razvijanje osobnog stila, pamćenja, intuicije te čak i mašte.

Predavač Luka Kobeščak
Lokacija Vinogradska cesta 4 Zagreb, Croatia