Excel tečajevi

A

B

C

D

Kako je funkcija xlookup zamjenila funkciju vlookup i poslala je u mirovinu!Godinama smo svi koristili funkciju ??????? za povlačenje podataka iz neke baze. Puno puta smo se susreli s problemom kada smo trebali ???????? ?????? prije pretraživanja, ili kada bi morali brojati iz kojeg stupca želimo ispisati vrijednosti. Novost u paketu Office 365 je funkcija xlookup unutar koje imamo sljedeće argumente. 

=XLOOKUP( lookup_value; lookup_array; return_array; if_not_found; match_mode; search_mode) 

  • Prvi argument je lookup_value unutar kojega odredimo po čemu želimo pretraživati. 
  • Drugi argument je lookup_array unutar kojega označavamo raspon gdje želimo napraviti pretraživanje. Označavamo onaj raspon gdje imamo napisanu vrijednost ili tekst koji smo označili u prvom argumentu Lookup_value. 
  • Treći argument je return_array unutar kojega označavamo raspon iz kojega želimo ispisati određene tekstualne podatke ili vrijednosti. 
  • Četvrti argument je if_not_found. To je opcionalni argument gdje možemo nešto napisati ili možete ga ostaviti praznog. U tom argumentu upisujemo tekst ako funkcija xlookup nije pronašla traženi tekst ili vrijednost što želimo da se ispiše. Ono što želimo da se ispiše moramo napisati pod navodnim znakovima. U prijašnjoj funkciji Vlookup javljalo je grešku #N/A gdje smo ispred trebali stavljati novu funkciju Iferror kako bi mogli upisati neki tekst umjesto greške. 
  • U petom argumentu imamo match_mode gdje biramo kakvu vrijednost tražimo. Najčešće tražimo exact match, točnu vrijednost pa stavimo opciju 0. Isto tako I ovaj argument je opcionalan pa ga ne morate upisivati. 
  • U šestom argumentu imamo search_mode unutar kojega biramo s koje strane baze želimo krenuti pretraživati ako imamo više istih podataka upisano.

    Imamo različite opcije od prvog do zadnje, od zadnjeg do prvog, veći prema manjim podacima ili od manjih prema većim podacima. 

Kroz ovakvu funkciju, prije bi morali koristiti 3 funkcije a to su index, match I ifferror, a sada to imamo sve u jednoj. Kada jednom savladate ovu funkciju I kad Vam postane navika koristiti, ubrzat ćete si procese na poslu I povećati produktivnost. 

.