Excel tečajevi

A

B

C

D

Početni tečaj Excela

Cijena

Trajanje

Materijali

Pisanje završnog ispita i certifikat

Domaće zadaće

99,00 € / 745,92 Kn

10 šk. sati 5 x 2 šk. sata

radna bilježnica, video materijali, ispit

Da

Da

Cijena

99,00 € / 745,92 Kn

Trajanje

10 šk. sati 5 x 2 šk. sata

Materijali

radna bilježnica, video materijali, ispit

Pisanje završnog ispita i certifikat

Da

Domaće zadaće

Da

Početni tečaj Excela polaznicima služi kako bi naučili osnovne funkcije i radnje u Excelu te kako bi se mogli snaći na jednostavnim zadacima koji ih čekaju na poslu. Povećajte produktivnost na radnom mjestu i ubrzajte rad u tablicama, da se više ne biste bojali istima pristupiti, nego da Vam one pomognu u bržem pregledavanju podataka i analizama.

Na početnom tečaju Excela učimo:

  • Ikone copy, paste, cut, format painter, kreiranje tablica s bordersima, poravnanje teksta u ćeliji, prelamanje teksta, spajanje više ćelija u jednu, formatiranje podataka u ćeliji, uvjetovanje bojama, umetanje i brisanje stupaca ili redova, sortiranje i filtriranje podataka, pronalazak riječi u dokumentu, umetanje slika, dijagram, izradu grafikona, stvaranje poveznica, uređivanje zaglavlja i podnožja, kreiranje tekstnih okvira, podešavanje margina, orijentaciju papira, osnovne funkcije u Excelu, umetanje komentara, zamrzavanje stupaca i redova, rad na paralelnim dokumentima.

Tijekom tečaja koji traje 10 sati (5 × 2 šk. sata) nakon svakog predavanja imate domaću zadaću, koja se sastoji od zadataka koje smo prošli na predavanju. Na sljedećem satu zadaću pregledavamo, ponovimo ako nešto nije jasno i krećemo sa sljedećim predavanjem.

Na nastavi se koristite radnom bilježnicom koju dobijete u sklopu tečaja, gdje su napisani postupci i zadaci za vježbanje na satu, domaće zadaće i kratki ispiti nakon odrađenih cjelina. Na kraju se završnim ispitom pregledava stečeno znanje.

O predavaču:

Luka Kobeščak je specijalist Office paketa i dugogodišnji predavač na različitim seminarima i kongresima. Osim tečaja koje drži kroz svoju Excel akademiju, Luka provodi testiranja na razgovorima za posao iz informatičke pismenosti. Na Lukinim tečajevima sudjelovalo je preko  20.000 sretnih polaznika jer su osim znanja dobili i puno smijeha i doživljaja, po čemu je Luka i poznat. Prvi u Hrvatskoj je uveo edukaciju na kojoj svaki polaznik dobije materijale pomoću kojih kasnije može samostalno proći tečaj. Za brzo i jednostavno ponavljanje cijelog gradiva, u popratnu literaturu uključeni su knjiga Excel u poslovanju, radna bilježnica, zbirka zadataka i video materijali.

Kroz svoj portal Excel-kobescak.hr pomaže ljudima da mogu potpuno besplatno naučiti Excel i tako biti još konkurentniji na tržištu rada.