Excel tečajevi

A

B

C

D

Expert tečaj Excela

Cijena

Trajanje

Materijali

Pisanje završnog ispita i certifikat

Domaće zadaće

800,00 €

20 šk. Sati 10 x 2 šk. sata

radna bilježnica, nastavni listići, baze podataka

Da

Da

Cijena

800,00 €

Trajanje

20 šk. Sati 10 x 2 šk. sata

Materijali

radna bilježnica, nastavni listići, baze podataka

Pisanje završnog ispita i certifikat

Da

Domaće zadaće

Da

Ekspertni tečaj Excela namijenjen je osobama koje rade s velikim bazama podataka – moraju upotrebljavati DAX funkcije, voditi analizu pomoću PowerBI-a, programirati unutar VBA sučelja i kreirati zasebna sučelja i dashboardove, kao i vizualizaciju podataka.

Na ekspertnom tečaju učimo:

Kreiranje Dashboarda, Power BI, Power Querry, DAX-funkcije, programiranje u VBA-u, spajanje višestruke baze i automatizaciju procesa kroz baze.

Tijekom tečaja koji traje 20 sati (10×2 šk. sata), nakon svakog predavanja imate domaću zadaću, koja se sastoji od zadataka koje smo prošli na predavanju Na sljedećem satu zadaću pregledavamo, ponovimo ako nešto nije jasno i krećemo sa sljedećom lekcijom. Tijekom predavanja imamo kratke ispite za provjeru znanja polaznika i prema tome se definira daljnji tijek predavanja.

Na nastavi se koristimo radnom bilježnicom, unutar koje imamo objašnjeno gradivo i zadatke za vježbanje, a nakon što prođemo određene lekcije, pišemo kratke ispite.

O predavaču:

Luka Kobeščak je specijalist Office paketa i dugogodišnji predavač na različitim seminarima i kongresima. Osim tečaja koje drži kroz svoju Excel akademiju, Luka provodi testiranja na razgovorima za posao iz informatičke pismenosti. Na Lukinim tečajevima sudjelovalo je preko  20.000 sretnih polaznika jer su osim znanja dobili i puno smijeha i doživljaja, po čemu je Luka i poznat. Prvi u Hrvatskoj je uveo edukaciju na kojoj svaki polaznik dobije materijale pomoću kojih kasnije može samostalno proći tečaj. Za brzo i jednostavno ponavljanje cijelog gradiva, u popratnu literaturu uključeni su knjiga Excel u poslovanju, radna bilježnica, zbirka zadataka i video materijali.

Kroz svoj portal Excel-kobescak.hr pomaže ljudima da mogu potpuno besplatno naučiti Excel i tako biti još konkurentniji na tržištu rada.