Word tečajevi

Seminar “Pisanje radova u Wordu”

Cijena

Trajanje

Materijali

Pisanje završnog ispita i certifikat

Domaće zadaće

50,00 €

4 sata

Video materijali, tekstualni materijali

Ne

Ne

Cijena

50,00 €

Trajanje

4 sata

Materijali

Video materijali, tekstualni materijali

Pisanje završnog ispita i certifikat

Ne

Domaće zadaće

Ne

Na ovom seminaru, korak po korak, naučite kako napisati diplomski ili seminarski rad, koji je potreban tijekom školovanja.

Na seminaru prolazimo:

 • kako strukturirati rad
 • kako podesiti numeraciju stranica
 • kako kreirati sekcije
 • kako kreirati paragrafe
 • kako kreirati sadržaj
 • kako ubaciti fusnote
 • kako podesiti stilove
 • kako ubaciti i urediti zaglavlje i podnožje stranice
 • kako ubacivati elemente i prilagođavati ih s obzirom na tekst
 • kako kreirati tablice i grafikone
 • kako napraviti cijeli seminarski ili diplomski rad na što brži način.

Nakon ovog seminara, svaki polaznik će imati znanja pomoću kojih će samostalno, kroz tekstualne i videomaterijale, svaku vrstu rada moći napraviti bez ikakvih problema. Seminar traje 4 sata te prolazimo sve prethodno navedene radnje.