Excel tečajevi

A

B

C

D

Seminar „Testiranje Excela na razgovoru za posao“

Cijena

Trajanje

Materijali

Pisanje završnog ispita i certifikat

Domaće zadaće

50,00 €

4 sata

knjiga Excel u poslovanju, video materijali

Ne

Ne

Cijena

50,00 €

Trajanje

4 sata

Materijali

knjiga Excel u poslovanju, video materijali

Pisanje završnog ispita i certifikat

Ne

Domaće zadaće

Ne

Ovaj jednodnevni seminar polaznicima služi da bi se mogli kvalitetno pripremiti za testiranje na razgovoru za posao. Kroz seminar se prolaze najčešći zadaci koji dolaze na testiranjima.

Na seminaru prolazimo kroz 4 modula:

  1. najčešće funkcije na testiranjima
  2. najčešći alati na testiranjima
  3. najčešći grafički prikazi na testiranjima
  4. najčešće kratice na testiranjima.

Svaki polaznik seminara dobije knjigu „Excel u poslovanju“, pomoću koje se može samostalno pripremiti za bilo koje testiranje iz Excela.

Seminar je namijenjen osobama:

  • koje nemaju iskustva u Excelu, a žele se pripremiti za testiranje
  • koje žele na drugi posao, ali im treba još dodatnog znanja i sigurnosti
  • koje prvi put traže posao i ne znaju kako izgleda testiranje iz Excela
  • koje se žele prisjetiti već naučenih funkcija
  • koje se u kratkom roku žele kvalitetno pripremiti za testiranje.

Svaki polaznik dobiva knjigu „Excel u poslovanju” autora Luke Kobeščaka, koji je ujedno predavač seminara. Knjiga sadrži 216 stranica detaljno objašnjenih mogućnosti Excela i 248 ilustracija postupaka koji uvelike olakšavaju učenje na praktičan i inovativan način. Knjiga je napisana s ciljem da Vam pomogne u daljem usavršavanju Excela i kao nastavni materijal tijekom pohađanja našeg seminara.

O predavaču:

Luka Kobeščak je specijalist Office paketa i dugogodišnji predavač na različitim seminarima i kongresima. Osim tečaja koje drži kroz svoju Excel akademiju, Luka provodi testiranja na razgovorima za posao iz informatičke pismenosti. Na Lukinim tečajevima sudjelovalo je preko  20.000 sretnih polaznika jer su osim znanja dobili i puno smijeha i doživljaja, po čemu je Luka i poznat. Prvi u Hrvatskoj je uveo edukaciju na kojoj svaki polaznik dobije materijale pomoću kojih kasnije može samostalno proći tečaj. Za brzo i jednostavno ponavljanje cijelog gradiva, u popratnu literaturu uključeni su knjiga Excel u poslovanju, radna bilježnica, zbirka zadataka i video materijali.

Kroz svoj portal Excel-kobescak.hr pomaže ljudima da mogu potpuno besplatno naučiti Excel i tako biti još konkurentniji na tržištu rada.