Powerpoint tečajevi

Seminar “Vizualizacija prezentacije”

PowerPoint za tvrtke

PowerPoint Academy

Seminar “Vizualizacija prezentacije”

Cijena

Trajanje

Materijali

Pisanje završnog ispita i certifikat

Domaće zadaće

59,00 €

4 sata

Video materijali, tekstualni materijali

Ne

Ne

Cijena

59,00 €

Trajanje

4 sata

Materijali

Video materijali, tekstualni materijali

Pisanje završnog ispita i certifikat

Ne

Domaće zadaće

Ne

Ovaj jednodnevni seminar služi kako biste unaprijedili svoje znanje u PowerPointu koji se primjenjuje u poslu. Kroz edukacije koje provodimo dugi niz godina, uvidjeli smo koje se prezentacije najviše upotrebljavaju u poslovanju i sve to ukomponirali u ovaj naš seminar. U 4 sata prolazimo kroz 4 modula, gdje u svakom modulu, na konkretnim primjerima iz prakse, prolazimo PowerPoint i kreiramo predivne vizualne prezentacije.

Kroz seminar možete unaprijediti znanje, pripremiti se za testiranje ili ubrzati neke radnje koje na poslu radite svakodnevno.

Seminar se sastoji od 4 modula:

  1. Modul – prolazimo kroz kreiranje osnovne PowerPoint prezentacije.
  2. Modul – prolazimo kroz kreiranje prodajne prezentacije.
  3. Modul – prolazimo kroz kreiranje napredne prodajne prezentacije.
  4. Modul – prolazimo kroz kreiranje dizajnerske prezentacije.

Seminar je namijenjen osobama:

  • koje u PowerPointu rade svakodnevno
  • koje se žele pripremiti za nove poslove
  • koje rade u prodaji

koje žele u kratkom roku naučiti najbitnije stvari za poslovanje.