Word tečajevi

Seminar “Word u poslovanju”

Cijena

Trajanje

Materijali

Pisanje završnog ispita i certifikat

Domaće zadaće

59,00 €

4 sata

Video materijali, tekstualni materijali

Ne

Ne

Cijena

59,00 €

Trajanje

4 sata

Materijali

Video materijali, tekstualni materijali

Pisanje završnog ispita i certifikat

Ne

Domaće zadaće

Ne

Ovaj jednodnevni seminar služi kako biste unaprijedili svoje znanje u Wordu koji se upotrebljava u poslu. Kroz edukacije koje provodimo dugi niz godina, uvidjeli smo koji se alati najviše primjenjuju u poslovanju i sve to ukomponirali u ovaj naš seminar. U 4 sata prolazimo kroz 4 modula, gdje u svakom modulu, na konkretnim primjerima iz prakse, prolazimo Word.

Kroz seminar možete unaprijediti znanje, pripremiti se za testiranje ili ubrzati neke radnje koje na poslu radite svakodnevno.

Seminar se sastoji od 4 modula:

  1. Modul – prolazimo najčešće upotrebljavane alate na karticama home i insert.
  2. Modul – prolazimo alate u Wordu koji se svakodnevno koriste u poslovanju.
  3. Modul – prolazimo napredne alate u Wordu.
  4. Modul – prolazimo makronaredbe u Wordu.

Seminar je namijenjen osobama:

  • koje u Wordu rade svakodnevno
  • koje se žele pripremiti za nove poslove
  • koje se žele prisjetiti već naučenih alata

koje žele u kratkom roku naučiti najbitnije stvari za poslovanje